Wie van zijn medemens maar één hoofdstuk leert; maar één paragraaf; maar één vers; één woord of zelfs maar één letter, is gehouden hem als zijn leraar te eren.

Pirqee Avot VI, 3

Een organisatie is een levend organisme van mensen, instrumenten, beïnvloed door omgevingsfactoren. Alles werkt op elkaar in. Als het goed is, is de bovenstaande spreuk van toepassing.

Nu is dit, hoewel een waar woord, een oud ideaal. Als de expertise over het functioneren van mensen en de kennis over het functioneren van organisaties kan samen geworden gebracht in één taal waarbij men elkaar begrijpt en elkaars belangen respecteert is er weinig aan de hand. Maar zowel interne- als externe zaken beïnvloeden een organisatie.

Bijvoorbeeld: Tot nu gehanteerde businessplannen functioneren niet meer of de ondernemingsraad wil een andere koers. Kortom het wordt tijd iemand van buitenaf naar de organisatie te laten kijken op basis van unfreezing, change, freezing-principe’ principe. Hierbij kan MD-consult als generalist uw partner zijn.

Voorbeeld bedrijven waar MD-consult advies heeft gegeven zijn onder meer:

 • Burgerlijke gemeente Urk: Organisatieadvies m.b.t. medezeggenschap
 • LU-MC (Leiden): Timemanagent voor middenkader
 • Effatha-Guot (doveninstituut) : Begeleiding managementteam
 • Stichting Flore (Alkmaar): Intermediair tussen directie en ondernemingsraad
 • Stichting De Wingerd: Opzet nieuw productieproces SWP
 • IPB Nijmegen: Opzet  en implementatie nieuwe personeelsstructuur

Bij deze zaken is helderheid van rollen een must. MD-consult is adviseur en laat de verantwoordelijkheid liggen waar de hoort te liggen, afgebakend door de opdracht.

Het traject volgt in principe een vast patroon:

 • Globaal geformuleerde vraag door de opdrachtgever
 • Inventarisatie van problematiek aan de hand van een gespreksronde met belanghebbenden
 • Rapportage over de eerste bevindingen en formuleren van een plan van aanpak
 • Instemming van de opdrachtgever
 • Uitvoer van het plan met tussenevaluatie momenten
 • Afsluiting en eindrapportage
 • Evaluatie